admin-ajax.php

برای استفاده از کدهای صدای آنلاین برای وبسایت ها و وبلاگهای خود با صدای حاج محسن صائمی باسبکهای بسیارزیبا(فاطمیه و…) میتوانید در ادامه مطلب آنها را دریافت نمایید دعای فرج امام زمان (عج)

پرده بردار ازرخ شبی ای گل…

مجنونم کردی آقا…

خونه ای سوخته که هرمتش بیشتر ازحج بود

شد فاطمیه دلها حزینه غم توی سینه… 

علی تنها همه دشمن تو بشکسته  من  افتاده

مرو مرو ای مادرم  شکسته ای بال وپرم

من گدای بارگاه ساقی کوثرشدم

تاساقی میخانه نگاه مست حسین است

کاری که دست نوکره محافظت ازحرم علیا مخدره

آفتاب ازکدوم طرف در اومده… (حضرت رقیه س)