مجموعه سبکهای بسیارزیبا بانوای گرم حاج محسن صائمی به مناسبت شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا (ع) و حضرت شاه عبدالعظیم حسنی(ع) اجراشده در سال 1392 در هیئت امیرالمؤمنین حیدر (ع) کاشان رامیتوانید در ادامه مطلب دریافت نمایید.یاعلی مدد....(اجرای شعری زیبا از سروده های مقام معظم رهبری درارتباط باامام زمان عج بانوای گرم حاج محسن صائمی)

( اولین مجلس هفتگی حاج محسن صائمی)


خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود (امام زمان عج)-شاعر:  مقام معظم رهبری (امین)

بی دل وجان به سرشود  بی تو به سرنمی شود (واحدامیرالمؤمنین ع)

با هر گناه دل ازشما دور میشه (شوربسیارزیبا)

بامدد ازحضرت شاه خراسان رضا   حی علی سینه زن حریم کرببلا(شوربسیارزیبا)

دل ام الائمه شد حزینه  امان از این دو سوگ بی قرینه(شور روضه ای)

هرموقع که میگیره دل خسته ما (شور شاه عبدالعظیم)

یاسیدالکریم دلم آشنای تو (شور شاه عبدالعظیم)

مفتخرم به غلامی کوی حسین  یاحسین (شور)