مجموعه نوحه های ایام محسنیه با نوای گرم کربلایی محسن صائمی و کربلایی سیدعلی مومنی با اشعاری واقعا بی نظیر که در هیئت دیوانگان حسین علیه السلام کاشان اجراشده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دریافت نمایید.یاعلی مدد...(پیشنهادمیکنم تمام سبکها دانلودشود.)

مهم: فایل نوشتاری در رابطه باحضرت محسن علیه السلام(حتما دانلود شود)

اشعار استادحسن قصاب یزدلی:

روزگـاری درمـدیـنه بـردرکـاشـانـه ای(اجراشده توسط محسن صائمی-قسمت چهارم)

عشق محسن عشق حیدر مهر او مهرخداست(توسط محسن صائمی-قسمت پنجم)

مــداحی هــا:

قـسمت  اول-محسن صائمی(زمینه اول)

قـسمت دوم-محسن صائمی(زمینه دوم)

قـسمت ســوم-صائمی- مومنی(شــــور)

قـسمت چـهارم-محسن صائـمی(واحــد)

قـسمت پنجم-محسن صائمی(واحد زیبا)

قـسمت ششم-سیدعلی مومنی(واحد)

قـسمت هـفتم-ســیدعلی مومنی(شور)

قسمت هشتم- مـومــنی -صائمی(شور)

قــسمت نــهم-سیدعـــلی فــالی(واحد)