گلچین شماره سه مراسم آخـر صـفر در مشهدالرضا علیه السلام با نـوای گـرم کریلایی محسن صــائمی و کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی سیدعلی مومنی و سخنرانی خادم و نو کر با اخلاص اهلبیت حاج اکبر گـلگـیرساز که در هیئت دیوانگان حسین علیه السلام کاشان اجرا شده است را میتوانید به صورت صـوتــی و تصویـری در ادامه مطلب دربافت نمایید.یاعلی...

سخنرانی حاج اکــبر گــلگـــیرســاز (فایل تصویری)

آقـــا شنیده ام جگــرت شـعله ور شده(تک-محسن صائمی)

دیـــدن روی تو آرزومه     نوکــــری درت آبــرومه(تــک-رعنایی)

ای دل بیــــابیــــا بـه درخــــانه رضــــا(تــــک-سیدمـــومـــنی)

من و نوای تو حسین دلم سرای تو حسین(شور-سیدمومنی)

مـــن در خونــت کلبم     بـــا نــگات کنی جلبم(شور-رعنایی)

ساقی بــــالا بـلند می فروش عـباس(واحد-محسن صائمی)

تـــــو هـــرلـــحظه پیـــــکار    بگو مددحیدر کرار(واحد-رعنایی)

حـــرم حـرم خیلی بین الحرمین و دوست دارم(واحد-رعنایی)

لاالــه الا الله عــلی  ولـــی  الله(واحـــد-سیــــدمــــومـــنــی)