گلچین شماره دو بانوای گرم حاج محسن صائمی که در هیئات مختلف کشور دربین سالهای 87 تا 90 اجراکرده اند را میتوانید در 10 قطعه بی نطیر به صورت صـــوتــی در ادامه مطلب دریافت نمایید.یاعلی مدد...


خارم ولی به دامن جاری بودگلابم   پیش تو دور ازتو لب تشنه بین آبم(شورامام زمان عج)

لعنت برآنکه پایگذارسقیف شد لعنت برآنکه به ناحق خلیفه شد(سال 88)

مجنـــونم امـــشب ازتــــو میخــونم  ای عشق زینب باتو می مونم(شور)

قــــلبم بـــه عشـــقت آقـــااســـیره   اگـــه نیـــادحـــرم مـیمـــیره(شور)

هــــمـــه مـــیــــدونــــن ای اربــــاب منــــم مـــــن غــــلامـــــت(شور)

هــرجــابــرم جــار میــزنـــم یـــاحسین مـــنم دیوونه مـــنم دیـوونه(شور)

حـیدرکراری تو یل یلهایی میشم سگت مولاچون توصاحب سگهایی(شور)

حسین غـریب مادر عالم فقیرنامت  نه تنهاکل عالم جبرئیله غلامت(شور)

 کرببلا دل تنگم این دل چاره نداره   جـزحرم اربابم این دل ماوا نداره(شور)

کــــــربلا قـــــبله عـــــالمــــه غـــــــرق جـــنــــونـــه ومــاتـــــمه(شور)