گلچین شماره یک بانوای گرم حاج محسن صائمی که در هیئات مختلف کشور در بین سالهای 88 تا 90اجراکرده اند را میتوانید در 10 قطعه بی نطیر به صورت صـــوتــی در ادامه مطلب دریافت نمایید.یاعلی مدد...

دوبـاره بــی قــــــرارم       هـــــوای یـــــار و دارم (شــــور-اســـتـــــــودیـــــویی)

چه انتظـارعجیبی    مــیان منتطران هم عـزیز من چه غریبی (شور امام زمان عج)

ای بـــاغ بــی خــــزان     عــــطــــــرگــــیـــــســــوی تــــــو (واحدامام زمان عج)

الایــــا ایــــها الـــساقـــی خمـارم       پای می میریزم دارو نــدارم (واحدمستانه)

بیـــا یــــک شــب بــــا مــــا میــــخانـــــه     دیـــــوانــــه دیــــوانـــــه (واحـــــــد)

قــــلبم بـــــه عــــشـــقــت آقـــــا اسیـــــره     اگــــه نیــــادحـرم میمیره (شور)

آقـــاامشــب درد دل بــــا تــو بگــویم      خــدا میـــدونه که من جـزتو نجویم (شور)

امـــام رضـــا امـــام رضـــا    کـــبـوتــــرم بــــده بـــال و پـــرم ای حبیــــبم (شور)

امشــب همه دلا به سوی کربلا   میخوام یه نوحه بخونم واسه امیرسرجدا (شور)

ای مـاه عـالـم تـاب  یاهـو حسین ارباب     ازغصــتون پیرم یک دم منو دریاب(شور)