گلچین شماره دو مراسم آخـر صـفر در مشهدالرضا علیه السلام با نـوای گـرم حــاج محسن صــائمی و کربلایی حسین عینی فرد که در هیئت دیوانگان حسین علیه السلام کاشان اجرا شده است را میتوانید به صورت صوتی و تـصـویـری در ادامه مطلب دربافت نمایید.یاعلی...

فـایـل های صـوتی:

شه کـبریا منشا تـویی که امیرعـز مجللی(محسن صائمی-تک امیرالمومنین )

آمـدم ازجوارت بـاز پـرکشم تـا بــه سویت(محسن صائمی-واحدحضرت عباس)

ریــحـانـه خـیرالـنسا رقـیه بنـت الحـسـین(محسن صائمی-تـــک حـضرت رقیه)

مـــن ابـــوفـــاضــلــــیم مــــن ابـــوفــاضـــلـــیم(حسـین عیـنی فـــرد-واحد)

قــــربون اسمت بـرم علی شفا میده دوا میـــده(حســین عیـــنی فــرد-واحد)

شـاه دوعالم دل بـــرتـــو وصـله حساب کتابم بـــاابـــالفــضله(عینی فرد-شور)

 

فـایـل های تـصویـری:

شه کبریا منشا تویی که امیرعز مجللی(محسن صائمی-تک امیرالمومنین )

آمــدم ازجـوارت باز پرکشم تابـه سویت(محسن صائمی-واحدحضرت عباس)

ریحــانه خیــرالنــسا رقــیه بنت الـحــسین(محسن صائمی-تک حضرت رقیه)

مـــن ابـــوفـــاضـــلـیم مـــن ابـــوفــاضــــلیم(حســین عـــیــنی فرد-واحد)

قـــــربون اســـمت بـــرم عـلی شفا میده دوا میده(حسین عینی فرد-واحد)

شـــاه دوعــــالم دل بـــرتو وصـله   حساب کتابم باابالفضله(عینی فرد-شور)