گلچین شماره یـک مراسم آخـر صـفر در مشهدالرضا علیه السلام  با نـوای گـرم حــاج محسن صــائمی که در هیئت دیوانگان حسین علیه السلام کاشان اجرا شده است را میتوانید به صورت تــصــویــری در ادامه مطلب دربافت نمایید.یاعلی...


 

تـــیــــزر(دیوانگان حسین علیه السلام) 

قــسمـــت اول(حــاج محـسن صــــائـــمی)

قــسمــت دوم(حــاج محـسن صــــائـــمی)

قسمت ســوم(حــاج محـسن صــــائـــمی)

قسمت چهارم(حــاج محـسن صــــائـــمی)

قــسمت پـنجم(حــاج محـسن صــــائـــمی)